O nas

Szanowni Państwo!

Spółdzielnia Socjalna „Ul” we Wrześni powstała w kwietniu 2007 roku. Założycielami „Ula” są osoby niepełnosprawne w terenu powiatu wrzesińskiego – uczestnicy projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Spółdzielnia Socjalna „Ul”.

Założenie spółdzielni możliwe było dzięki wsparciu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem statutowym Spółdzielni „Ul” jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zarówno członków spółdzielni jak też osób spoza kręgu spółdzielców. Cel ten Spółdzielnia realizuje poprzez wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa opartego o osobistą pracę członków Spółdzielni.

Spółdzielnia „Ul” świadczy usługi w zakresie sprzątania, utrzymania zieleni, drobnych prac remontowo-instalacyjnych. Ponadto Spółdzielnia realizuje wszelkiego rodzaju zlecenia polegające na pracy chałupniczej i innych pracach fizycznych.

Spółdzielnia Socjalna „Ul” prowadzi również działalność społeczną na rzecz swoich członków i środowiska lokalnego. Zadanie to „Ul” realizuje między innymi poprzez utworzenie „Klubu Integracji Społecznej” – pierwszego i jedynego do tej pory na terenie powiatu wrzesińskiego.

Spółdzielnia Socjalna „Ul” zaprasza wszelkie podmioty oraz osoby fizyczne do podjęcia współpracy, zarówno w zakresie świadczenia przez nas usług jak też do włączenia się w działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Nasze hasło „Sprawdź nas!” wyraża nasze przekonanie o tym, że jesteśmy w stanie zrealizować każde wyzwanie, a podstawą ku temu musi być zaufanie do nas – osób niepełnosprawnych.

Z wyrazami szacunku
– Zarząd